CJENIK ZEMLJANIH POSUDA
r.b. Proizvod VPC HRK MPC HRK
1. Lonac 5 lit. 185,00 231,25
2. Lonac 7. lit. 215,00 268,75
3. Lonac 10 lit. 249,00 311,25
4. Peka za 4-6 osoba 199,00 248,75
5. Peka za 6-8 osoba 239,00 298,75
6. Peka za 8-10 osoba 280,00 350,00
7. Pekač za 2-4 osobe 195,00 243,75
8. Pekač za 4-6 osoba 230,00 287,50
9. Pekač za 6-8 osoba 280,00 350,00
10. Tavče za 2 osobe glazirano 46,00 57,50
11. Tavče za 4 osobe glazirano 64,00 80,00
12. Ćasa za 1 osobu 23,00 28,75

* U cijenu nisu uračunati troškovi dostave.
* Za narudžbu više artikala odobravamo rabate.